REFERENCE

Rekonstrukce zahrady, Střední Čechy

Realizace a údržba zahrady, Střední Čechy

Založení travnaté plochy s odloženou výsadbou, Střední Čechy

Celoroční údržba zeleně bytového domu, Praha

Stabilizace a výsadba svahu, Střední Čechy

Realizace a údržba skladového areálu, Praha

Celoroční péče o trvalkové výsadby, Praha

Rekonstrukce zpevněných ploch, Praha

Výsadba živého plotu

Údržba travnatých ploch pro CHKO Kokořínsko, Střední Čechy

Založení vzorové zahrady pro stavební firmu, Praha

Realizace zahrady rekreačního objektu, Střední Čechy

Realizace střešní zahrady, Praha

Celoroční údržba stavebního pozemku, Praha

Realizace zahrady se závlahovým systémem, Praha

Příprava podloží a založení trávníku, Praha

Postupné kácení z důvodu ochrany okolního porostu, Střední Čechy

Založení zahrady se závlahovým systémem, Praha

Realizace zahrady s vodním prvkem, Praha

Odstranění stromu za stížených podmínek, Praha

Založení zahrady rodinného domu, Praha

Realizace kamenné zídky se skalkou, Praha

Rekonstrukce trávníku a výsadba u administrativního objektu, Praha

Jarní prořezávka dřevin, Praha

Údržba rekreační zahrady, Střední Čechy

Kácení stromů za ztížených podmínek, Střední Čechy