REALIZACE

Z některých činností uvádíme:

a množství dalších činností.