NÁVRHY A PROJEKTY

Návrh na založení nebo úpravu zahrady

Nabízíme bezplatnou konzultaci a zpracování zjednodušeného návrhu včetně hrubého odhadu nákladů na realizaci.

Zpracování projektové dokumentace

V případě zájmu o tento návrh zpracujeme detailní projekt a rozpočet, který bude v případě realizace také bezplatný. Cena za vypracování projektové dokumentace je stanovena individuelně, obvykle 5% z rozpočtové hodnoty díla. Ceny zpracování návrhů začínají od 2000 Kč.

Řešení zeleně bytových domů

Zeleň v okolí bytových domů vyžaduje odlišný přístup než zeleň soukromých zahrad. Velký rozdíl je ve vztahu lidí k této zeleni. Z tohoto důvodu je kladený větší důraz na odolnost vůči poškození a schopnost přežít v extrémních podmínkách. Zároveň přichází poptávka na vyšší estetickou hodnotu této zeleně. Nejde to tak snadno a je potřeba kompromisů. Máte-li před sebou obdobný úkol, může se na nás obrátit, máme k tomu co říct.